Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Zorginstellingen 20e eeuw

1900-2000

In de 20e eeuw komen er, naast de al bestaande zorginstellingen, nieuwe instellingen in Ermelo.

Veldwijk en ‘s Heeren Loo zijn er al. Voor moeilijk opvoedbare kinderen is Lozenoord, Groot-Emaus opgericht. Voor blinden en slechtzienden Sonneheert. Personen met astma en andere longklachten kunnen terecht bij het Astma Behandelcentrum Salem.

Evenals de oudere zorginstellingen hebben ook deze instellingen een positieve invloed op de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Ermelo, onder andere door de vestiging van medisch en verplegend personeel. Hierdoor en door de aanwezigheid van de kazernes en hun personeel, neemt de bevolking flink toe. Eind van de 20e eeuw zijn de zorginstellingen opgegaan in landelijke organisaties.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/zorginstellingen-20e-eeuw