Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Zorginstellingen 20e eeuw

1900-2000

In de 20e eeuw komen er, naast de al bestaande zorginstellingen, nieuwe instellingen in Ermelo.

Veldwijk en ‘s Heeren Loo zijn er al. Voor moeilijk opvoedbare kinderen is Lozenoord, Groot-Emaus opgericht. Voor blinden en slechtzienden Sonneheert. Personen met astma en andere longklachten kunnen terecht bij het Astma Behandelcentrum Salem.

Evenals de oudere zorginstellingen hebben ook deze instellingen een positieve invloed op de economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Ermelo, onder andere door de vestiging van medisch en verplegend personeel. Hierdoor en door de aanwezigheid van de kazernes en hun personeel, neemt de bevolking flink toe. Eind van de 20e eeuw zijn de zorginstellingen opgegaan in landelijke organisaties.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/zorginstellingen-20e-eeuw