Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Zorginstellingen 19e eeuw

1850 - 1900

In de tweede helft van de 19e eeuw krijgt Ermelo verschillende zorginstellingen.

Het gaat om zorginstellingen voor:

  • zwervers en daklozen, Huis van Barmhartigheid;
  • psychiatrische personen, Veldwijk;
  • verstandelijk gehandicapte personen, ‘s Heeren Loo;
  • de algemene ziekenzorg, ziekenhuis Salem.

De komst van deze instellingen zorgt, behalve voor een sterke economische groei – werkgelegenheid, middenstand, woningbouw – ook voor een flinke toename van het aantal inwoners en een verandering in de sociaal-maatschappelijke samenstelling van de bevolking. De meeste zorginstellingen zijn opgegaan in landelijke organisaties.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/zorginstellingen-19e-eeuw