Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Zorginstellingen 19e eeuw

1850 - 1900

In de tweede helft van de 19e eeuw krijgt Ermelo verschillende zorginstellingen.

Het gaat om zorginstellingen voor:

  • zwervers en daklozen, Huis van Barmhartigheid;
  • psychiatrische personen, Veldwijk;
  • verstandelijk gehandicapte personen, ‘s Heeren Loo;
  • de algemene ziekenzorg, ziekenhuis Salem.

De komst van deze instellingen zorgt, behalve voor een sterke economische groei – werkgelegenheid, middenstand, woningbouw – ook voor een flinke toename van het aantal inwoners en een verandering in de sociaal-maatschappelijke samenstelling van de bevolking. De meeste zorginstellingen zijn opgegaan in landelijke organisaties.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/zorginstellingen-19e-eeuw