Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Wonen in een plaggenhut

Een goedkoop alternatief

Tot het begin van de 20e eeuw zijn er in Nederland mensen die in hutten woonden. Van boomstammen maken zij een skelet, die ze met veenplaggen bedekken.

Rond de eeuwwisseling (1900), wonen veel grote, arme gezinnen rond Heerde, Nunspeet, Epe en Oldebroek in dergelijke plaggenhutten. Voor veenarbeiders, dagloners en arme boeren, is een plaggenhut een goedkope oplossing. Het leven in zo’n hut is echter armoedig en onhygiënisch. Gezinnen van zes tot negen personen leven samen in een ruimte van vier bij zes tot acht meter. Het hele gezin slaapt in een of twee bedsteden. Vaak leeft het schaap of de geit ook nog in dezelfde ruimte.

Sloop

In 1901 wordt de Woningwet van kracht. Daarin is vastgelegd dat het wonen in een ongezonde plaggenhut niet meer mag. Geleidelijk zijn alle plaggenhutten gesloopt. Tegenwoordig worden er weer plaggenhutten gebouwd in openluchtmusea, bijvoorbeeld in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en in het Veenpark in Barger Compascuum.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/wonen-in-een-plaggenhut