Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Vroomheid van alle dag op de Veluwe

Het geloof in het alledaagse leven

Het geloof heeft altijd grote invloed gehad op het dagelijks leven van de mensen op de Noord-Veluwe. Het was niet alleen op zondag te merken dat de mensen gelovig waren. Ook in huis en op speciale dagen speelde het geloof een grote rol.

De meeste Veluwenaren waren gereformeerd of hervormd. Door de week gingen ‘hervormden’ en ‘gereformeerden’ goed met elkaar om, maar op zondag groette men elkaar niet. In huis hadden veel mensen een mooie oude statenbijbel. Voor het dagelijkse lezen uit de Bijbel werd de trouwbijbel gebruikt. De bijbelkennis kregen kinderen met de paplepel ingegoten. Er werd niet alleen thuis uit de Bijbel gelezen, maar ook op school. Op school leerden de kinderen bovendien elke week een psalmvers. Bij huwelijken, geboorte en doop en sterven en begrafenissen speelden religieuze gebruiken een grote rol. Dat een deel van die gebruiken een heidense oorsprong hadden, waren de meeste mensen allang vergeten.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/vroomheid-van-alle-dag-op-de-veluwe