Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Vroomheid van alle dag op de Veluwe

Het geloof in het alledaagse leven

Het geloof heeft altijd grote invloed gehad op het dagelijks leven van de mensen op de Noord-Veluwe. Het was niet alleen op zondag te merken dat de mensen gelovig waren. Ook in huis en op speciale dagen speelde het geloof een grote rol.

De meeste Veluwenaren waren gereformeerd of hervormd. Door de week gingen ‘hervormden’ en ‘gereformeerden’ goed met elkaar om, maar op zondag groette men elkaar niet. In huis hadden veel mensen een mooie oude statenbijbel. Voor het dagelijkse lezen uit de Bijbel werd de trouwbijbel gebruikt. De bijbelkennis kregen kinderen met de paplepel ingegoten. Er werd niet alleen thuis uit de Bijbel gelezen, maar ook op school. Op school leerden de kinderen bovendien elke week een psalmvers. Bij huwelijken, geboorte en doop en sterven en begrafenissen speelden religieuze gebruiken een grote rol. Dat een deel van die gebruiken een heidense oorsprong hadden, waren de meeste mensen allang vergeten.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/vroomheid-van-alle-dag-op-de-veluwe