Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Telgt

800 -1000

Het grondgebied van Telgt ligt in de overgangszone tussen de hoger gelegen dekzanden van de Veluwe en de moerassige gebieden van het Almere, het vroegere Flevomeer. Het gebied kent een lange bewoningsgeschiedenis.

In een oorkonde uit 806 blijkt al dat het gebied in cultuur is gebracht en dat bewoners er over boerderijen (hoeven) beschikken. Het is een begin van een agrarische ontwikkeling die zich tot in de 20e eeuw heeft voortgezet.

Door ontginningen in de periode 800 – 1000 ontstaan de contouren van het huidige landschap.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/telgt-tussen-800-en-1000