Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Telgt

800 -1000

Het grondgebied van Telgt ligt in de overgangszone tussen de hoger gelegen dekzanden van de Veluwe en de moerassige gebieden van het Almere, het vroegere Flevomeer. Het gebied kent een lange bewoningsgeschiedenis.

In een oorkonde uit 806 blijkt al dat het gebied in cultuur is gebracht en dat bewoners er over boerderijen (hoeven) beschikken. Het is een begin van een agrarische ontwikkeling die zich tot in de 20e eeuw heeft voortgezet.

Door ontginningen in de periode 800 – 1000 ontstaan de contouren van het huidige landschap.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/telgt-tussen-800-en-1000