Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

’t Olde Regthuus in Elburg

De harde rechtspraak

Evenals Doesburg, Harderwijk en Arnhem had ook Elburg zijn eigen rechtspraak, afgeleid van die van Zutphen. Vermoedelijk werd recht gesproken in het gebouw op de Vismarkt dat nu nog altijd “‘t Olde Regthuus” heet.

De vonnissen werden op de “Myddelbroche” – de brug op het kruispunt van Jufferen- en Beekstraat – voorgelezen en diverse lijfstraffen werden daar ook ten uitvoer gebracht. Het was vroeger heel gebruikelijk dat straffen in het openbaar werden voltrokken. In Elburg zijn zelfs doodstraffen uitgesproken en openbaar voltrokken.

Eerstraffen

Behalve de doodstraf hadden de rechters nog een heel arsenaal van straffen tot hun beschikking: bijvoorbeeld lijfstraffen als geseling en geestelijke straffen als het verplicht ter bedevaart gaan of op een schandelijke manier in een processie meelopen. Voor “eerestraffen”, die men onderging voor kleine misdrijven, dienden de schandbank of de schandballen. Een bijkomende straf was vaak verbanning. In het museum zijn diverse objecten te zien die een rol hebben vervuld in de Elburgse rechtspraak: de schandbank, de geselbank, schandballen en een pols- of armklem.

Auteur: Museum Elburg.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/t-olde-regthuus-in-elburg