Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Staverden

stadsrechten in 1298

Landgoed Staverden is bekend om zijn stadsrechten, witte pauwen en kasteel. Het is een zeer gevarieerd oud bos- en cultuurlandschap langs de Staverdense beek. Graaf Reinoud I van Gelre heeft in 1291 toestemming van koning Rudolf om bij zijn hofstede Staverden een stad te stichten. In 1298 krijgt Staverden stadsrechten en kan uitgroeien tot een echte stad. Het blijft echter bij kasteel Staverden, een kerk en wat boerderijen erom heen. Ondanks dat Staverden heel klein blijft, is het toch het enige landgoed in Nederland met stadsrechten.

 

Vroege tijden

Al circa 4000 jaar geleden waren er mensen in het gebied Staverden aanwezig. Dit blijkt uit de zes bewaard gebleven grafheuvels aan de westrand en oostrand van het beekdal. Die stammen uit die tijd. Dal en omgeving zijn continu aangepast aan de behoeften van de bewoners. De beek werd benut voor het aandrijven van watermolens. In het beekdal werd leem gewonnen om stenen te bakken. Er werden boerderijen gebouwd met akkers en grote percelen hakhout. 

Negentiende en twintigste eeuw

Vanaf de 19de eeuw ontwikkelde Staverden zich snel. Gronden werden ontgonnen, wegen werden aangelegd of verbeterd en er werden twee nieuwe hoeves gebouwd. Doel van de eigenaren was om Staverden opnieuw als modern land- en bosbouwbedrijf zelfvoorzienend te maken, zoals het landgoed eeuwenlang had gefunctioneerd. 

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/staverden