Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Romeins marskamp

ca. 170 na Chr.

Op de Ermelose Heide liggen restanten van een Romeins marskamp uit ± 170 na Christus. Als Romeinse troepen hun grenzen overtrekken, leggen zijn na een dagmars van ± 25 km een ‘marskamp’ aan. Dit dient om de nacht in door te brengen en om de troepen te beschermen tegen aanvallen.

De aanleg van een marskamp gebeurt volgens een vast systeem. Zodra verkenners op de plek van het op te zetten kamp aankomen, zetten ze vlaggetjes neer op belangrijke punten. De eenheden die later arriveren weten dan precies waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen.

De eerste eenheid die aankomt, begint met schoonmaken van hun terrein, het opzetten van tenten, graven van de gracht, het opwerpen van de wal en het beveiligen van de werkzaamheden. Als gracht en wal gereed zijn en de soldaten geen wacht hebben onderhouden ze hun uitrusting en maken het eten klaar.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/romeins-marskamp