Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Romeins marskamp

ca. 170 na Chr.

Op de Ermelose Heide liggen restanten van een Romeins marskamp uit ± 170 na Christus. Als Romeinse troepen hun grenzen overtrekken, leggen zijn na een dagmars van ± 25 km een ‘marskamp’ aan. Dit dient om de nacht in door te brengen en om de troepen te beschermen tegen aanvallen.

De aanleg van een marskamp gebeurt volgens een vast systeem. Zodra verkenners op de plek van het op te zetten kamp aankomen, zetten ze vlaggetjes neer op belangrijke punten. De eenheden die later arriveren weten dan precies waar ze moeten zijn en wat ze moeten doen.

De eerste eenheid die aankomt, begint met schoonmaken van hun terrein, het opzetten van tenten, graven van de gracht, het opwerpen van de wal en het beveiligen van de werkzaamheden. Als gracht en wal gereed zijn en de soldaten geen wacht hebben onderhouden ze hun uitrusting en maken het eten klaar.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/romeins-marskamp