Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Romeinen

100-200 na chr.

Van de Romeinen is op de Veluwe weinig activiteit bekend. Er zijn nauwelijks Romeinse resten. Dat ze er geweest zijn staat vast. Daarvan getuigt het Romeinse marskamp op de Ermelose Heide.

Er zijn nog wat sporen van te zien. De Veluwe was echter een randgebied en formeel buiten het Rijk gelegen. Daarom had het overal in het Romeinse Rijk verbreide Christendom hier geen vat op de Germaanse bevolking gekregen. De positie van de Germaanse godsdienst bleef in deze periode onaangetast. De bewoners van onze streek eerden hun goden in heilige bossen, zoals die van Ermelo (Irminlo), op heilige plaatsen als Drie (Thri) en bij natuurlijke diepten als het Solse Gat. Wellicht was ook de plaats waar de Oude Kerk staat zo’n heilige plaats.

In deze periode was de Veluwe vooral op de hogere gronden bewoond. Na het vertrek van de Romeinen waren het vooral de Friese vorsten die boven de grote rivieren de macht in handen namen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/romeinen