Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Reformatie

Predikantenfamilie Van Medenbach 1604 - 1757

De reformatie vindt in de Nederlanden niet gelijktijdig plaats. Het Hof in Gelderland besluit eerst eind 16e eeuw om opdracht te geven tot invoering ervan. Naar aanleiding van die opdracht vindt op 4 juli 1592 de eerste regionale kerkvergadering plaats.

Hierbij is ook de Ermelose pastoor George van Cooth aanwezig die zich had uitgesproken voor de reformatie. Uiteindelijk zakte hij voor het ingestelde examen als voorganger.

De reformatie heeft indirect ook veel invloed gehad op het onderwijs door het vaststellen van het schoolreglement en de benoeming van onderwijzers.

De oude Wehme, nabij de oude Hervormde Kerk van Ermelo, is 153 jaar lang bewoond door een predikant van de familie Van Medenbach en wel van 1604-1757. Vier generaties van Medenbach, waaronder drie broers, vervullen achtereenvolgens dit ambt in Ermelo.

Met name deze predikanten hebben in Ermelo inhoud gegeven aan de Reformatie.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/reformatie