Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Raatakkers

vanaf 1000 voor chr.

Op het grondgebied van Ermelo liggen in het Speulder- en Sprielderbosch zogenaamde ‘celtic fields’ of raatakkertjes.

Dit zijn sporen van vroege nederzettingen, akkertjes en weidegebiedjes uit de IJzertijd. Om de grond geschikt te maken voor landbouw, verwijderden de boeren de begroeiing. Na uitputting van de grond werd deze aanpak iets verderop herhaald.

De raatakkers in Ermelo tonen aan dat er zich, vóór het begin van de jaartelling’, al boeren op het grondgebied van de gemeente Ermelo vestigen, die het land bewerken en vee houden.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/raatakkers