Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Papiermolens

vanaf 1700

Ten oosten van Ermelo bevinden zich rond 1700 een aantal papiermolens, aan de Leuvenumse en Hierdense beek. De molens stonden aan een zoetwaterbeek. vaak afgetapt voor een groter waterverval waardoor het molenrad met meer kracht kan draaien.

Het papier wordt van lompen gemaakt. De lompen worden per schip aangevoerd uit grote steden, vooral Amsterdam en Haarlem, dan naar Harderwijk en per kar naar de papiermolen. De lompen worden buiten de molen opgeslagen in verband met besmetting. In de molen worden de lompen gekookt en in bakken met hamers en messen gehakt en geplet. Dit materiaal gaat naar de maalbak waar de vezels tot pulp worden vermalen. Deze pulp gaat op de zeefmachine van gaas, het water zakt eruit en het overgebleven papier wordt gewalst, geperst, gesneden en gedroogd. Ook maakt men papier van mindere kwaliteit, bestemd voor verpakking en speciaal voor tabaksverpakking.

Bekende papiermolens: De Wasmolen (Leuvenum) en De Zandmolen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/papiermolens