Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Papierindustrie

vanaf 1661

Ooit zijn er bijna 180 papiermolens op de Veluwe geweest. Hiervan waren er drie te Putten, alle watermolens.

Al in 1661 legt Hendrik van Essen, heer van de Vanenburg, een papiermolen op de Groevenbeek en een op de beekloop naar de Vanenburg. In 1694 wordt door Hendrik van Middachten, heer van Schoonderbeek, een papiermolen op de Schoonderbeek gelegd. De beken die het water moeten aanleveren worden gevoed door sprengen, tot onder het grondwaterpeil uitgegraven sloten, waardoor er een regelmatige wateraanvoer ontstaat. De molen op de Groevenbeek heeft júist op Ermelo’s grondgebied gestaan en werd ook wel de Telgtermolen genoemd. De molen bij de Vanenburg is tot 1874 in gebruik gebleven. Die op de Schoonderbeek tot 1871. Nadat de fabricage al is gestopt brandt de molen in datzelfde jaar af. De molen op de Groevenbeek stopt in 1879. In 1880 worden de molengoederen hiervan openbaar verkocht.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/papierindustrie