Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Papierindustrie

vanaf 1661

Ooit zijn er bijna 180 papiermolens op de Veluwe geweest. Hiervan waren er drie te Putten, alle watermolens.

Al in 1661 legt Hendrik van Essen, heer van de Vanenburg, een papiermolen op de Groevenbeek en een op de beekloop naar de Vanenburg. In 1694 wordt door Hendrik van Middachten, heer van Schoonderbeek, een papiermolen op de Schoonderbeek gelegd. De beken die het water moeten aanleveren worden gevoed door sprengen, tot onder het grondwaterpeil uitgegraven sloten, waardoor er een regelmatige wateraanvoer ontstaat. De molen op de Groevenbeek heeft júist op Ermelo’s grondgebied gestaan en werd ook wel de Telgtermolen genoemd. De molen bij de Vanenburg is tot 1874 in gebruik gebleven. Die op de Schoonderbeek tot 1871. Nadat de fabricage al is gestopt brandt de molen in datzelfde jaar af. De molen op de Groevenbeek stopt in 1879. In 1880 worden de molengoederen hiervan openbaar verkocht.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/papierindustrie