Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Maalschap

1000-1500

Op het grondgebied van Ermelo heeft rond de buurtschap Drie eeuwenlang een maalschap bestaan. Sinds het begin van de middeleeuwen is dit een organisatie van gebruikers (geërfden) van gemeenschappelijke woeste gronden, zoals bossen en heidevelden, die voor het gebruik ervan regels stelt.

Het beheer en toezicht op de naleving van de overeengekomen regels voor gebruik gebeurt door gekozen maalmannen.

Bij Drie richt het maalschap zich eerst op de landbouw (weiden van vee in bossen en op de heide, plaggensteken, enz.) en in latere eeuwen op de productie van hout.
In de 2e helft van de 19e eeuw komt er een eind aan het systeem van de maalschappen. Namens het Rijk neemt Staatsbosbeheer dan een deel van de taken over.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/maalschap