Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Maalschap

1000-1500

Op het grondgebied van Ermelo heeft rond de buurtschap Drie eeuwenlang een maalschap bestaan. Sinds het begin van de middeleeuwen is dit een organisatie van gebruikers (geërfden) van gemeenschappelijke woeste gronden, zoals bossen en heidevelden, die voor het gebruik ervan regels stelt.

Het beheer en toezicht op de naleving van de overeengekomen regels voor gebruik gebeurt door gekozen maalmannen.

Bij Drie richt het maalschap zich eerst op de landbouw (weiden van vee in bossen en op de heide, plaggensteken, enz.) en in latere eeuwen op de productie van hout.
In de 2e helft van de 19e eeuw komt er een eind aan het systeem van de maalschappen. Namens het Rijk neemt Staatsbosbeheer dan een deel van de taken over.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/maalschap