Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Landbouw

500-1000

De oudste sporen van landbouwactiviteiten in de gemeente Ermelo dateren uit het Neolithicum (de Nieuwe Steentijd van 5.300 tot 2.000 voor Chr.). In die periode is er al sprake van min of meer vaste bewoning. De landbouwers maken gebruik van het systeem van ‘Celtic Fields’. Bij het buurtschap Drie is een klein complex daarvan aangetroffen.

In de loop der eeuwen trekken de bewoners naar de voet van de Veluwse stuwwal. Ze ontwikkelen op de dekzanden een bedrijfstype dat mogelijk wordt door gebruik te maken van de in een ‘potstal’ verzamelde mest. Dit type landbouw is hier in gebruik van de vroege middeleeuwen tot eind 19e eeuw. Door de komst van de kunstmest en hiervan uitgebreid gebruik te maken, verdwijnt de potstal en die vorm van bemesting.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/landbouw