Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Korenmolens

1800 -1900

Putten telde vroeger enkele korenmolens, te weten de Allermolen, de Broekermolen, molen ‘De vier Winden’ en molen ‘t Hert’.

Reeds in 1556 verkrijgt de kellenaar als privilege, verleend door de koning (van Spanje), het recht om bij de Groevenbeek, waar eertijds (!) een watermolen was, een windmolen te bouwen. En in 1557 krijgt de kellenaar het recht om een windmolen in de Putter Eng (bij de OLV-beuk) te bouwen. Mogelijk is deze laatste een voorganger van molen ‘t Hert. De molens vormen de oudste gemechaniseerde bedrijfsvorm in Putten.

Van de Allermolen weten we alleen waar deze gestaan heeft, dat het een wind- én watermolen was en dat deze rond 1830 is verdwenen. De Broekermolen is in 1852 gebouwd ter vervanging van de Allermolen. De Broekermolen is in 1935 afgebrand.

Molen ‘De Vier Winden’ is in 1829 gesticht door molenaar Teunis Drost. Later is de molen het eigendom van drie generaties Huisman. In 1926 is de bovenbouw afgebrand. De onderbouw is tot 1978 gebruikt door enkele bedrijfjes. In 1978 is deze gesloopt om plaats te maken voor woningen.

Molen ‘t Hert dateert van 1899 en is de vervanger van diverse afgebrande voorgangers. Wellicht is dit de oudste molenplaats van Putten en heeft het oude windrecht op deze molen betrekking.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/korenmolens