Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Klooster Hulsbergen

Het verdwenen fraterhuis van Wapenveld

Van 1407 tot 1578 heeft in Wapenveld een klooster van de Moderne Devotie gestaan: klooster Hulsbergen. De fraters woonden daar bij elkaar in een leefgemeenschap. Op het hoogtepunt van zijn bestaan, rond 1500, had het klooster Hulsbergen (ook wel fraterhuis Sint Hiëronymus genoemd) zo’n 450 hectare grond in bezit, een forse veestapel, enkele molens en een steenbakkerij.

Van Zwolle naar Wapenveld

De levenswijze van de broeders en zusters van de Moderne Devotie in Zwolle, werd door het ‘gemene’ (gewone) volk, al snel hoog gewaardeerd. De handen uit de mouwen steken, omzien naar armen en zieken, verantwoordelijkheid nemen, zorg voor goed onderwijs, toewijding, het waren de waarden die de broeders van het gemene leven in woord en daad uitdroegen. De wereldlijke macht in Zwolle zag de populariteit van de Moderne Devotie als een bedreiging. Zij verbood de fraters om hun fraterhuizen uit te breiden. Daarop gingen ze zich in de omgeving vestigen, bijvoorbeeld in Wapenveld.

Hoogtij en neergang

De fraters werkten aan een verbeterde waterafvoer op de Noordoost Veluwe. Dit deden zij door deel uit te maken van het polderbestuur, maar ook door eigenhandig dijken te versterken, weteringen te graven en sluizen te bouwen. De positie van het Wapenveldse klooster was invloedrijk. Samen met de priors van Zwolle en Deventer werd het ‘Colloquim’ gevormd, welke de dagelijkse leiding van de Moderne Devotie in handen had. Aan het eind van de zestiende eeuw werd het klooster verwoest door Geuzen.

Het klooster nu

In enkele musea en archieven zijn prachtige handschriften bewaard gebleven die in Hulsbergen geschreven zijn, waaronder de Latijnse bijbel. De Stichting Recreatie Wapenveld is momenteel in overleg met de gemeente om een bodemonderzoek uit te laten voeren op de vermoedelijke locatie van het kloosterterrein. Op die manier hoopt men de contouren van het kloostercomplex zichtbaar te kunnen maken.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/klooster-hulsbergen