Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Kerstening van Ermelo

vanaf 750

Tot ver in de 8e eeuw bestaat in deze streken de heidense religie. Eerst na ± 750 begint ook op de Veluwe de kerstening door activiteiten van zendelingen die vanuit Utrecht op de Veluwe werken, zoals Liudger die daar vanaf circa 785 werkzaam is. Door de invloed van de zendelingen en de kloosters, zoals de kloosters te Werden en Paderborn, raakt het gebied steeds meer gekerstend.

De invloed van het klooster Werden in deze omgeving is bijzonder groot door het bezit van veel hoeven en een hof te Putten. De kerstening in deze streken leidt tot het ontstaan van kerkelijke districten, de kerspels. Een hoogtepunt van de kerstening in Ermelo vormt het bouwen van de nu nog bestaande (Nederlands-Hervormde) Oude kerk (1006). Diverse later gebouwde kerken in de omgeving, o.a. te Harderwijk, zijn ondergeschikt aan die in Ermelo en moeten jaarlijks aan haar een belasting betalen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/kerstening-van-ermelo