Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Kerstening van Ermelo

vanaf 750

Tot ver in de 8e eeuw bestaat in deze streken de heidense religie. Eerst na ± 750 begint ook op de Veluwe de kerstening door activiteiten van zendelingen die vanuit Utrecht op de Veluwe werken, zoals Liudger die daar vanaf circa 785 werkzaam is. Door de invloed van de zendelingen en de kloosters, zoals de kloosters te Werden en Paderborn, raakt het gebied steeds meer gekerstend.

De invloed van het klooster Werden in deze omgeving is bijzonder groot door het bezit van veel hoeven en een hof te Putten. De kerstening in deze streken leidt tot het ontstaan van kerkelijke districten, de kerspels. Een hoogtepunt van de kerstening in Ermelo vormt het bouwen van de nu nog bestaande (Nederlands-Hervormde) Oude kerk (1006). Diverse later gebouwde kerken in de omgeving, o.a. te Harderwijk, zijn ondergeschikt aan die in Ermelo en moeten jaarlijks aan haar een belasting betalen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/kerstening-van-ermelo