Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Kazernes

Jan van Schaffelaerkazerne 1938

In 1938 wordt de dienstplicht verlengd. Defensie in Harderwijk heeft te weinig plek voor de militairen en zoekt in de buurt voor uitbreiding. Hierdoor wordt vlak vóór de Tweede Wereldoorlog de Jan van Schaffelaerkazerne gebouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog is de Generaal Spoorkazerne gekomen door de koude oorlog. De kazernes herbergen vele jaren lang een grote populatie beroeps- en dienstplichtige militairen.

Mede door de komst van de beroepsmilitairen is Ermelo een opener dorp geworden dan de andere Veluwse gemeenten. Defensie heeft een grote invloed op de uitbreiding van het dorp met vele woningen, groei van de middenstand en de komst van nieuwe scholen, sportverenigingen en van een katholieke gemeenschap.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/kazernes