Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Kadaster

vanaf 1832

Na de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk in 1810 worden alle bestaande Franse wetten en voorschriften ook hier van kracht. Daaronder viel het besluit tot invoering van het kadaster.

Daartoe worden alle grondpercelen per kadastrale gemeente gemeten, worden eigendom en rechten vastgesteld en het gebruik en de waarde bepaald. Deze vastlegging is vervolgens de basis voor belastingheffing en eigendomsregistratie. In de jaren ná de Franse overheersing wordt het werk voortgezet en in 1832 is het gereed en treedt het kadaster in werking. Voor het eerst zijn nu ook de gemeentegrenzen beschreven. Bij de oprichting van de burgerlijke gemeenten onder Koning Willem I is de vastgestelde grens van Putten gehandhaafd.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/kadaster