Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Kadaster

vanaf 1832

Na de inlijving van ons land bij het Franse keizerrijk in 1810 worden alle bestaande Franse wetten en voorschriften ook hier van kracht. Daaronder viel het besluit tot invoering van het kadaster.

Daartoe worden alle grondpercelen per kadastrale gemeente gemeten, worden eigendom en rechten vastgesteld en het gebruik en de waarde bepaald. Deze vastlegging is vervolgens de basis voor belastingheffing en eigendomsregistratie. In de jaren ná de Franse overheersing wordt het werk voortgezet en in 1832 is het gereed en treedt het kadaster in werking. Voor het eerst zijn nu ook de gemeentegrenzen beschreven. Bij de oprichting van de burgerlijke gemeenten onder Koning Willem I is de vastgestelde grens van Putten gehandhaafd.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/kadaster