Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Het woonhuis van famillie De Lange

Stad van geloof

Het huis aan de Vischpoortstraat 3 was het woonhuis van de familie De Lange, een Joodse familie met negen kinderen. Zij maakten deel uit van de Elburgse gemeenschap. De integratie van de Joden in Elburg was zo vanzelfsprekend dat zelfs Koninginnedag niet op zaterdag, de sjabbat, maar op maandag werd gevierd. De familie De Lange woonde tot de Tweede Wereldoorlog in dit huis. Al vrij snel werden zij gedeporteerd naar de vernietigingskampen, de familie heeft dit niet overleefd en hun huis bleef nog lange tijd na de oorlog onbewoond.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/het-woonhuis-van-famillie-de-lange