Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Het munthuis

Stad vol bedrijvigheid

Van 1619 tot 1621 zijn in het Munthuis op de hoek van de
Ellestraat en de Vischpoortstraat halve duiten geslagen. Elburg had
geen muntrecht, dus dit werd uiteindelijk ten strengste verboden!
Op de munt stond er bij enkele types een waardeaanduiding op in de
vorm van 16 1S (16 stuks is een stuiver). Deze waardeaanduiding is
in het verleden wel foutief voor het jaartal 1618 aangezien. Op de
andere zijde staat een stadspoort met torens en in de stadspoort
ligt een leeuw.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/het-munthuis