Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Het ambt Epe

Een centrum in de Middeleeuwen

Het ‘ambt’ Epe is de bestuurlijke voorganger van de huidige gemeente. Het ambt bestaat al sinds de Middeleeuwen en bestaat uit de kerkdorpen Epe, Vaassen en Oene. Kort na het midden van de negentiende eeuw is de buurtschap Emst ook een kerkdorp geworden.

Eigenlijk is er aan het territoir van de gemeente sinds de middeleeuwen dus niets veranderd. De kerkelijke indeling was in het verre verleden wel anders. Tot 1176 was de kerk van Epe de moederkerk voor de kapellen van Hattem, Heerde, Vorchten, Oene en Vaassen. Hieruit blijkt dat Epe in de vroege middeleeuwen een centrumfunctie vervulde. In 1176 werden Hattem en Heerde door bisschop Godefridus tot zelfstandige kerspels gemaakt, omdat de bevolking toen aan het groeien was.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/het-ambt-epe