Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Hertog Willem schenkt de Hoenwaard

1401

De landbouw in Hattem kreeg rond het midden van de veertiende eeuw handen en voeten.

Rond 1340 werd de polder Hattem sterk verbeterd, en werden de gronden in en rond Hattemerbroek een groot, bruikbaar landbouwgebied. Een ander groot stuk cultuurgrond bestond uit het voorrecht dat Eleonora van Engeland (hertogin van Gelre en vrouwe van Veluwe) in 1346 aan de Hattemers schonk voor gemeenschappelijk gebruik: het Veen. Waarschijnlijk zo’n 180 hectare. Rond 1800 gingen deze gronden geruisloos over in handen van de gemeente.

Hoenwaard

Hertog Willem schonk in 1401 een derde stuk cultuurland. De 300 hectare grote Hoenwaard, waar de burgers die binnen de stadsmuren woonden gemeenschappelijk hun vee mochten houden en stenen mochten bakken uit rivierklei. Eeuwenlang stonden ’s winters honderden koeien binnen de stadsmuren op stal. De betrekkelijk dichte nabijheid van steden als Zwolle en Kampen en de relatief gemakkelijke bereikbaarheid van Holland via de Zuiderzee droegen bij tot de agrarische ontwikkeling in en rond Hattem.  

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/hattem/hertog-willem-schenkt-de-hoenwaard