Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Havencafé

Stad aan het water

Havencafé De Baars is lang een ontmoetingsplek voor vissers,
zeelieden en plaatselijke bewoners geweest. Na de inpoldering
bezoekt vooral de lokale bevolking het café. In 1994 is het pand
door de gemeente aangewezen als monument en valt het binnen de
grenzen van het beschermde stadsgezicht.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/havencafe