Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Hattem overstroomt

Februari 1825

Sinds mensenheugenis is het water in de IJssel niet zo hoog geweest als februari 1825. Een zware noordwester storm heeft het water op 4 februari tot ‘eene voorbeeldloze hoogte’ opgestuwd.

In Hattem komt het gerucht door dat de dijk bij Kampen doorgebroken is. Nauwelijks is het bericht gekomen, of het water komt ‘als een muur’ op het stadje af. De boeren die in de uiterwaarden wonen, proberen zo veel mogelijk te redden. Een enkeling verdrinkt bij pogingen om vee en kostbaarheden te redden. De Hattemers zoeken een toevlucht in de hoger gelegen stad. Daar kijken zij toe hoe huizen en vee in de golven verdwijnen. ‘Als verstomd door den plotselingen schrik, velaas niet kunnende wenen …’ Als de storm is gaan liggen, wordt de schade opgenomen. In Voskuil, Hattemerbroek, het Zand en de Gelderschedijk zijn vier mensen omgekomen. Bovendien zijn meer dan tweehonderd stuks vee verdronken en 42 huizen zijn weggespoeld of beschadigd. Lees verder voor het verslag van ooggetuigen van de ramp.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/hattem-overstroomt