Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Grafveld Krachtighuizen

550 - 800

In 1925 is door de bekende Puttense kunstenaar en amateur-archeoloog Jo Bezaan in Krachtighuizen een grafveld ontdekt uit de Merovingisch-Karolingische tijd (550-800). Onderzoek door prof. Holwerda heeft uitgewezen dat er zo’n 120 begravingen waren.

Er waren twee soorten begraving: zo’n 40 brandgraven waarbij de as in urnen was bijgezet en lijkgraven. De brandgraven behoren tot de oudste (Merovingische) periode tot ca. 700 en de lijkgraven tot de periode daarna. Hoogstwaarschijnlijk zal er in de eerste helft van de achtste eeuw een overgangsperiode zijn geweest waarbij beide typen naast elkaar voorkwamen.

Bij de lijkgraven liggen de lichamen alle in de lengterichting west-oost, hetgeen verwijst naar een Christelijke wijze van begraven. Na ca. 800 raakt het grafveld in onbruik als begraafplaats. Wellicht hangt dit samen met het Christelijk gebruik om de doden bij de kerk te begraven. Dit zou er op kunnen duiden dat omstreeks die tijd in Putten een eerste kerk zou zijn gesticht. Kerkstichting vergt wel de steun van invloedrijke personen. Dat die er rond 800 waren blijkt uit hun schenkingen van goederen in Putten en directe omgeving aan de door Liudger gestichte proosdij te Werden zoals van Hiddo en Madalgarda in 806 en van Folckerus in 855. Deze laatste woonde in de omgeving van Rhenen, maar hij had vele bezittingen in Putten, dat in de schenkingsakte voor het eerst bij name genoemd wordt. In de akte van 806 wordt de boerderij Bochhursti (nu Groot Bokhorst) genoemd. Dit nog steeds bestaande bedrijf is de eerste met naam vermelde boerderij in Putten. In de akte van 855 zijn bewoners van hoeven voor het eerst met name genoemd. Namen als Widuco (woudbewoner), Wulfgrim (woedende wolf), Gerlef (zoon van de speer) en nog veel meer geven een betekenisvol beeld van de door vroegere Puttenaren gedragen namen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/grafveld-krachtighuizen