Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Gelderse onafhankelijkheidsstrijd

1400-1520

Maar liefst vier keer werd Putten verwoest en verbrand door de Bourgondiërs.

In de vijftiende eeuw tracht Bourgondië zijn macht steeds verder over de Nederlanden en andere gebieden uit te breiden, zowel door huwelijk als met militaire dwang. Zo verovert Karel de Stoute in 1471 ook Gelre en zet hertog Adolf gevangen. Na een roerige tijd wordt Adolf’s zoon Karel in 1492 als hertog van Gelre ingehuldigd. Sindsdien voert deze strijd met de Bourgondisch-Habsburgse macht om het behoud van de onafhankelijkheid van Gelre. In deze strijd wisselden de krijgskansen meermaals. De burgerbevolking heeft daardoor veel te lijden gehad. Zo is het dorp Putten meerdere malen (1490, 1494, 1502 en 1517) door de strijd getroffen en door de Bourgondiers verwoest en verbrand.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/gelderse-onafhankelijkheidsstrijd