Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Frankisch rijengrafveld

600 na Chr.

Bij een archeologische opgraving in 1933 op de Groevenbeekse heide treffen de onderzoekers de resten aan van een Frankisch grafveld.

Het grafveld, te dateren rond 600 na Chr. (vroege middeleeuwen), omvat meer dan 307 graven, sommige met crematieresten.

Gevonden objecten in dit grafveld, waaronder urnen, bevinden zich in het museum Het Pakhuis in Ermelo en het Stadsmuseum in Harderwijk.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/frankisch-rijengrafveld