Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Fokko Kortlang

1891 directeur 's Heeren Loo

De uit Velp afkomstige architect Fokko Kortlang (1856-1927) wordt in 1891 de eerste directeur (1891-1925) van de Stichting ‘s Heeren Loo. Onder zijn leiding groeit de stichting voor verstandelijke gehandicapten voortdurend in omvang.

Ook zet hij zich in voor andere groepen mensen in de samenleving die problemen hebben. Daardoor komen er bij ‘s Heeren Loo zorginstellingen voor:

  • kinderen met gedrags- en leerproblemen: Groot-Emaus, geopend in 1907
  • zwakzinnige meisjes: Lozenoord, geopend in 1911.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/fokko-kortlang