Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Fokko Kortlang

1891 directeur 's Heeren Loo

De uit Velp afkomstige architect Fokko Kortlang (1856-1927) wordt in 1891 de eerste directeur (1891-1925) van de Stichting ‘s Heeren Loo. Onder zijn leiding groeit de stichting voor verstandelijke gehandicapten voortdurend in omvang.

Ook zet hij zich in voor andere groepen mensen in de samenleving die problemen hebben. Daardoor komen er bij ‘s Heeren Loo zorginstellingen voor:

  • kinderen met gedrags- en leerproblemen: Groot-Emaus, geopend in 1907
  • zwakzinnige meisjes: Lozenoord, geopend in 1911.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/fokko-kortlang