Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Familieportretten op kasteel Cannenburch

Het gebruik van familieportretten brengt de bewoningsgeschiedenis in beeld

De hooggeboren kasteelbewoners laten zichzelf en hun familieleden portretteren. Hierdoor zijn er in de loop der tijd hele reeksen familieportretten ontstaan. Deze portretten brengen individueel en in samenhang de geschiedenis van de bewoners in beeld. Soms keerden deze portretten na een lange tijd terug naar de plaats waarvoor ze zijn gemaakt. Geldersch Landschap & Kasteelen bezit en beheert een van de grootste portretcollecties in ons land.

Het belang van familie

Familiegeschiedenis is door de eeuwen heen belangrijk. Om het belang van de afkomst van familieleden te tonen, worden portretten vervaardigd. De beeltenissen geven de edele afstamming, het rijke verleden en het grote sociale netwerk van de bewoners aan. De portretten worden soms vervaardigd voor een speciale gelegenheid, bijvoorbeeld een huwelijk, promotie of het bereiken van een bijzondere leeftijd. Een voorbeeld van een imponerende reeks familieportretten is te zien in de hal van kasteel Cannenburch.

Brantsen van de Zyp Stichting

De portretten van Geldersch Landschap & Kasteelen zijn deels in bruikleen gegeven door de Brantsen van de Zyp Stichting. Deze stichting richt zich op de instandhouding van Gelderse familieportretten. In 1951 wordt de Brantsen van de Zyp Stichting opgericht, met als basis de serie familieportretten van mevrouw Brantsen-von der Goltz. Na de oprichting volgt een stroom van nieuwe aanwinsten, bijvoorbeeld de reeks portretten afkomstig van de laatste bewoner van kasteel Rosendael, baron Van Pallandt.

Samenhang

Juist het feit dat de portretten als reeks bij elkaar horen, geeft ze extra betekenis. De portretten zijn van buitengewone betekenis door de samenhang, de afgebeelde personen en de kwalitatief goede stukken. Het zijn de verzamelingen en beeltenissen van de kasteelbewoners. De portretten worden een enkele keer ook aangepast of uitgevoerd in de trant van de al bestaande familieportretten. Hierdoor ontstaat één geheel.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/familieportretten-op-kasteel-cannenburch