Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Ermelo in de Tweede Wereldoorlog

1940 - 1945

Voorafgaand aan de komst van de Duitsers zijn er weinig militaire activiteiten in Ermelo geweest. Wel kent de bezettingsperiode daarna, net als elders in Nederland, twee kanten: Enerzijds is er het optreden van de Duitsers als bezettingsmacht, anderzijds het verzet daartegen en het leren omgaan met de gevolgen van het Duitse optreden.

Gedurende de bezettingsperiode neemt, vooral als gevolg van oorlogsomstandigheden elders in ons land, het bevolkingsaantal van Ermelo steeds meer toe. Ermelo heeft de mogelijkheden voor het onderbrengen van onderduikers, zoals het onderduikershol in de bossen bij buurtschap Drie. Omvangrijke oorlogsoperaties heeft Ermelo niet gekend.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/ermelo-in-de-tweede-wereldoorlog