Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Ermelo in de Tweede Wereldoorlog

1940 - 1945

Voorafgaand aan de komst van de Duitsers zijn er weinig militaire activiteiten in Ermelo geweest. Wel kent de bezettingsperiode daarna, net als elders in Nederland, twee kanten: Enerzijds is er het optreden van de Duitsers als bezettingsmacht, anderzijds het verzet daartegen en het leren omgaan met de gevolgen van het Duitse optreden.

Gedurende de bezettingsperiode neemt, vooral als gevolg van oorlogsomstandigheden elders in ons land, het bevolkingsaantal van Ermelo steeds meer toe. Ermelo heeft de mogelijkheden voor het onderbrengen van onderduikers, zoals het onderduikershol in de bossen bij buurtschap Drie. Omvangrijke oorlogsoperaties heeft Ermelo niet gekend.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/ermelo-in-de-tweede-wereldoorlog