Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Einde maalschappen

1800 - 1900

De maalschappen beheerden in het begin van de negentiende eeuw nog 32 procent van het Puttense grondoppervlak. Zolang ze noodzakelijk waren voor de agrarische bedrijfsvoering behielden ze hun functie. Dat werd anders toen in de loop van de negentiende eeuw de landbouwmethoden veranderden, vooral onder invloed van de beschikbaarheid van kunstmest.

Ook de schapenhouderij, van ouds de grootste producent van dierlijke mest, nam in betekenis af onder invloed van wolimport uit Australië. Zo verloren de maalschappen in de loop van de eeuw hun functie en konden worden opgeheven, m.u.v. de bosmaalschappen. Om verdeling daarvan te voorkomen werden deze omgezet in NV’s met de gerechtigden als aandeelhouders. De gronden van de overige maalschappen zijn elk afzonderlijk bij Koninklijk Besluit verdeeld en door de geërfden onderling opgesplitst.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/einde-maalschappen