Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Ds. Witteveen

in 1846 in Ermelo

Dominee Hermanus Willem Witteveen (1815-1884) komt in 1846 als predikant naar de gemeente Ermelo. Op dat moment zijn er veel misstanden, zoals geen trouwe kerkgang en te late doop, in de Hervormde gemeente. Hierdoor is het aantal kerkgangers sterk geslonken. Hij brengt daarin verandering.

Hij wordt in 1859 uit zijn ambt ontzet door conflicten met de kerkenraad en gaat zich toeleggen op zendingsactiviteiten. Ds. Witteveen sticht in Ermelo een zendingsgemeente, zendingsschool, zendingshuis, zendingskerk en het Huis van Barmhartigheid (een opvangcentrum voor daklozen en ontspoorden).

In de nabijheid van de Zendingskerk is een straat naar hem genoemd.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/ds-witteveen