Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Ds. Witteveen

in 1846 in Ermelo

Dominee Hermanus Willem Witteveen (1815-1884) komt in 1846 als predikant naar de gemeente Ermelo. Op dat moment zijn er veel misstanden, zoals geen trouwe kerkgang en te late doop, in de Hervormde gemeente. Hierdoor is het aantal kerkgangers sterk geslonken. Hij brengt daarin verandering.

Hij wordt in 1859 uit zijn ambt ontzet door conflicten met de kerkenraad en gaat zich toeleggen op zendingsactiviteiten. Ds. Witteveen sticht in Ermelo een zendingsgemeente, zendingsschool, zendingshuis, zendingskerk en het Huis van Barmhartigheid (een opvangcentrum voor daklozen en ontspoorden).

In de nabijheid van de Zendingskerk is een straat naar hem genoemd.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/ds-witteveen