Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De vroegste versterkte huizen

1200 - 1400

De vroegste versterkte huizen (‘kastelen’) te Putten zijn waarschijnlijk de huizen (Oud)Aller en Hell. Beide worden genoemd als ‘herenhuizen’ als zij in 1372 door de Heeckerens worden ingenomen en geplunderd.

Omstreeks die tijd moet een boedelscheiding hebben plaatsgevonden tussen de nazaten van twee zonen Van Aller: de oudste tak bouwde een nieuw huis, Den Aller en de jongere tak richtte zich in op het geplunderde oude Aller, nu ‘Oldenaller’ of ‘Auwenaller’ geheten. Hoe het oude Aller eruit heeft gezien is onbekend omdat het in de zeventiende eeuw is afgebroken. Het nieuwe ‘Den Aller’ is tot in de achttiende eeuw blijven bestaan, getuige een afbeelding van dit huis. Ook het huis Hell is blijven bestaan aangezien we hiervan ook beschikken over een achttiende-eeuwse afbeelding.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/de-vroegste-versterkte-huizen