Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

De vroegste versterkte huizen

1200 - 1400

De vroegste versterkte huizen (‘kastelen’) te Putten zijn waarschijnlijk de huizen (Oud)Aller en Hell. Beide worden genoemd als ‘herenhuizen’ als zij in 1372 door de Heeckerens worden ingenomen en geplunderd.

Omstreeks die tijd moet een boedelscheiding hebben plaatsgevonden tussen de nazaten van twee zonen Van Aller: de oudste tak bouwde een nieuw huis, Den Aller en de jongere tak richtte zich in op het geplunderde oude Aller, nu ‘Oldenaller’ of ‘Auwenaller’ geheten. Hoe het oude Aller eruit heeft gezien is onbekend omdat het in de zeventiende eeuw is afgebroken. Het nieuwe ‘Den Aller’ is tot in de achttiende eeuw blijven bestaan, getuige een afbeelding van dit huis. Ook het huis Hell is blijven bestaan aangezien we hiervan ook beschikken over een achttiende-eeuwse afbeelding.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/de-vroegste-versterkte-huizen