Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De Verkentoren van Hattem

Verbonden aan de stadsmuur

Aan de naamgeving van de Verkentoren in Hattem zit wel een heel bijzonder verhaal verbonden.

Dat verhaal heeft te maken met een van de vele belegeringen die de stad Hattem heeft moeten doorstaan als strategisch gelegen vestingstad. Hattem kon de belegeringen vaak gemakkelijk afslaan, omdat er meestal nog voldoende voedsel in de stad aanwezig was als de legers van de vijand de stadsbewoners probeerden uit te hongeren. Bovendien hadden ze genoeg wapens om de vijanden af te slaan als ze de stad met geweld probeerden te veroveren.

Een sluw plan

De bewoners werden het echter wel snel zat om te wachten totdat de belegeraars zich gewonnen gaven. Daarom kwam een van de bewoners, Jan de Slager, met een stoutmoedig plan. Om een idee te krijgen van wat dat plan inhield: hij klom met een varken op zijn schouders de trappen van de Verkentoren (klemtoon op vèr) op.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-verkentoren-van-hattem