Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De toren op

Stad met een plan

Eind 14e eeuw krijgt Arent Thoe Boecop de opdracht van Hertog
Willem I Elburg te verplaatsen. Hij ontwerpt een stad met een
rechthoekige vorm van 370 bij 240 meter. In de 16e eeuw zijn de
verdedigingswerken uitgebreid. Het stratenplan daarentegen is al
die jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. De afbeeldingen tonen hoe
Elburg er rond 1900 uitziet.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/de-toren-op