Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De Oldestraat

Stad met een plan

Vanaf de stadswal heb je uitzicht op de Ellestraat. Voordat
Elburg werd verplaatst, was dit de hoofdstraat, de Oldestraat
geheten. Elburg droeg toen de naam ‘Thornspick’ en bestond uit deze
straat met lintbebouwing. De afbeeldingen bieden een blik op de
oorspronkelijke Oldestraat. Aan de overkant van de stadsgracht
loopt de straat door naar een achterpad.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/de-oldestraat