Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

De Ludgeruskerk

Stad van geloof

Buiten Elburg bij de hoek van de Kerkdijk en de Nieuwstadsweg
liggen de fundamenten van de Sint Ludgeruskerk, die in 1825 is
verwoest door een stormvloed. Deze fundamenten zijn ontdekt bij
archeologisch onderzoek in 1978. Rond 1100 heeft hier een tufstenen
kerk gestaan, met daaronder de restanten van een nog oudere, houten
kerk. De kerk is vernoemd naar Sint Ludgerus, een zendeling die in
de 8e eeuw de Friezen moest bekeren.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/de-ludgeruskerk