Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De Ludgeruskerk

Stad van geloof

Buiten Elburg bij de hoek van de Kerkdijk en de Nieuwstadsweg
liggen de fundamenten van de Sint Ludgeruskerk, die in 1825 is
verwoest door een stormvloed. Deze fundamenten zijn ontdekt bij
archeologisch onderzoek in 1978. Rond 1100 heeft hier een tufstenen
kerk gestaan, met daaronder de restanten van een nog oudere, houten
kerk. De kerk is vernoemd naar Sint Ludgerus, een zendeling die in
de 8e eeuw de Friezen moest bekeren.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/routes/elburg-stad-vol-sporen/de-ludgeruskerk