Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

De Franse Kostschool

1772

De stichting van deze school kwam voort uit de wens om ook voor jongens Frans onderwijs in Hattem te hebben. Voor meisjes was er namelijk al een Franse school, maar jongens die vervolgonderwijs wilden volgen, moesten daarvoor naar een Latijnse school buiten Hattem.

De eerste Franse School

De heer J.Th. Frêse hield waarschijnlijk school in de Achterstraat 7 en gedeeltelijk in 9-13 (nu de Gereformeerde Gasthuiskerk). Mademoiselle (juffrouw) C.L. Habbe hield een Franse school in de Kruisstraat 17, maar had geen leerlingen in de kost.. De zogeheten Stadse Franse Kostschool was van 1806 tot 1846 gevestigd op de plaats van de huidige panden Kerkstraat 6-8.

Latere locaties

In 1848 verhuisde de school naar Kerkplein 16 (heet nog steeds de Franse School) en naar Kerkhofstraat 6. Dit onderwijsinstituut heeft verschillende namen gehad: Stads Fransche en Nederduitsche Kostschool, Institut d’Education, Instituut van Opvoeding en Onderwijs en Inrigting voor Opvoeding en Onderwijs. Voor de Latijnse school moesten jongens naar Deventer, Elburg, Harderwijk, Kampen of Zwolle. De Latijnse school gaf toegang tot de universiteit. Onder andere Herman Willem Daendels studeerde aan de Latijnse school te Deventer.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/hattem/de-franse-kostschool