Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

De bovenmeesters van Nunspeet

Belangrijk in het dorp

Bovenmeesters speelden in de 19e en 20e eeuw een belangrijke rol in de gemeente Nunspeet. Zij waren niet alleen onderwijzers, maar door hun functie hadden ze ook oog voor de maatschappelijke noden in de dorpsgemeenschap.

Zo deelde hoofdonderwijzer Meijboom van de lagere school in Vierhouten in 1886 zijn zorg over de kinderen met de schoolopziener. Veel gezinnen verdienden slechts 3 gulden per week in het bos van een rijke eigenaar. De kinderen zagen er erbarmelijk armoedig uit.

Een werkdag

De bovenmeesters deden meer dan alleen lesgeven. De werkdag van de hoofdmeester van de openbare school in Nunspeet begon om 8 uur ‘s ochtends met het smeren van de boterhammen voor arme kinderen. De werkdag eindigde pas ‘s avonds met het lesgeven aan kwekelingen.

De onbetaalde burgemeester

De belangrijke rol van de bovenmeester in de dorpsgemeenschap blijkt onder andere in Elspeet, waar meester van Sloten vanaf 1922 hoofdonderwijzer van de lagere school was. De Elspetenaren noemden hem ‘de onbetaalde burgemeester’. Het Van Slotenerf herinnert aan hem.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-bovenmeesters-van-nunspeet