Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Daendels keert terug in Hattem

1783

Herman Willem Daendels (1762-1818) ontpopte zich als de belangrijkste leider van de patriotten, de opstandelingen tegen het gezag van het stadhouderlijk gezag van de Oranjes. Hij studeerde rechten aan de universiteit Harderwijk (die bestond van 1648 tot 1811), waar de meeste hoogleraren aanhangers waren van de patriottenbeweging.

Regent

Na zijn promotie op 10 april 1783 keerde Daendels terug naar Hattem om een carrière als regent te beginnen. Zijn vader, de schepen Burchard Johan Daendels (1718-1785), vroeg tevergeefs in een rekest aan Willem V of Herman Willem hem mocht opvolgen als stadssecretaris en gerichtsschrijver van het schoutambt Hattem.

Patriot

Herman Willem Daendels ontplooide ondertussen allerlei patriottische activiteiten. In 1784 werd hij vaandrig van een van de burgercompagnieën. Bij de volksvergaderingen die in die tijd veelvuldig plaatsvonden, voerde hij vaak het woord. Ook onderhield hij contacten met de landelijke voormannen van de patriotten, zoals baron Robert Jasper van der Capellen tot den Marsch (1743-1814).

Schuttersgilde

Op 16 mei 1785 werd het Sint Anna schuttersgilde in Hattem, dat al vele tientallen jaren geen activiteiten meer had ontplooid, door 32 mannen (onder wie Daendels) nieuw leven ingeblazen. Dit gilde zou Daendels’ middel worden voor verdere actie. Gilden hadden in die tijd namelijk veel politieke macht.

Een dag na de dood van Burchard Daendels, op 15 juli 1785, vroegen Hattemer burgers aan Willem V om diens zoon Herman Willem tot schepen te benoemen. Dit was ook deze keer zonder succes.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/hattem/daendels-keert-terug-in-hattem