Schijnwerpers!

De Noord-Veluwe, een mooi stuk Nederland dat het verdient om de schijnwerpers op te zetten. Een regio waar bewoners zich actief inzetten voor het leefbaar houden van hun eigen omgeving. Zij organiseren culturele activiteiten met de kwaliteit van de lokale betrokkenheid. De culturele onderwijsprojecten zorgen voor het tot bloei laten komen van de culturele interesse van leerlingen.

Bekijk meer

Buurtschap Leuvenum

1593

Hoewel rond 1200 al sprake is geweest van ontgonnen land wordt Leuvenum als buurtschap in 1593 in schriftelijke stukken vermeld.

Kenmerk van Leuvenum is dat het een enk-nederzetting is. De enk bestaat uit kleine percelen bouwland, weiland en bos. De percelen zijn van elkaar gescheiden door houtwallen of boomsingels.

Door Leuvenum hebben enkele belangrijke verbindingswegen gelopen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/buurtschap-leuvenum