Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Buurtschap Leuvenum

1593

Hoewel rond 1200 al sprake is geweest van ontgonnen land wordt Leuvenum als buurtschap in 1593 in schriftelijke stukken vermeld.

Kenmerk van Leuvenum is dat het een enk-nederzetting is. De enk bestaat uit kleine percelen bouwland, weiland en bos. De percelen zijn van elkaar gescheiden door houtwallen of boomsingels.

Door Leuvenum hebben enkele belangrijke verbindingswegen gelopen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/buurtschap-leuvenum