Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Buurtschap Drie

vanaf 855

Drie is een buurtschap in het Speulderbos (enige kilometers ten zuiden van Ermelo).

Het bestaat uit enkele boerderijen, woningen, schuren en een boshuis (thans restaurant).

In een document wordt Drie voor het eerst genoemd in 855. Het wordt omsloten door bebossing en is heel hoog gelegen.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/ermelo/buurtschap-drie