Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Buitenplaatsen zeventiende eeuw

Oldenaller, Bijstein en Vanenburg 1600 - 1700

In de zeventiende eeuw stonden in en om Putten enkele buitenplaatsen: Oldenaller, Bijstein en Vanenburg.

Oldenaller

Het oude Oldenaller is omstreeks 1650 afgebroken om plaats te maken voor een geheel nieuw gebouw met dezelfde naam in classicistische stijl. Dit huis heeft gedurende zijn bestaan slecht geringe veranderingen ondergaan. Het is sinds 1972 eigendom van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten en wordt particulier bewoond.

Bijstein

Oorspronkelijk was hier de van de Kelnarij afhankelijke boerderij Bollengoed. Deze is in 1619 ‘gevrijd’. Het was toen beleend aan Reyner van Arler, de toenmalige schout van Putten. Het goed vererfde verder diverse malen binnen de familie Van Arler. Het wordt voor het eerst vermeld op een kaart van de Veluwe uit 1639. Het werd toen bewoond door schout Maurits van Arler. Na deze ging het over op diverse eigenaren. In het begin van de 18e eeuw is het eerst eenvoudige gebouw verbeterd en werd het ‘Bijstein’ genoemd. Omstreeks 1920 is het tot zijn huidige vorm uitgebreid. Het wordt particulier bewoond.

Vanenburg

Het nieuwe huis dat Henrick van Essen in 1664 liet bouwen is ontworpen door de bekende Amsterdamse architect Philip Vingbooms, bouwer van veel grachtenpanden in Amsterdam. In de gevel is een steen gemetseld met de familiewapens van Henrick en van zijn (tweede) vrouw Geertruid Margarethe van Varick. In de achttiende eeuw kwam de Vanenburg door huwelijk in de familie Van Goltstein. In 1805 is het huis verkocht en daarna nog enkele malen doorverkocht. Omstreeks 1813 is het huis afgebroken en daarna is de lege bouwplaats wederom aangekocht door de familie Van Goltstein.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/buitenplaatsen-zeventiende-eeuw