Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Bosbouw

vanaf 1843

De gemeente Putten verwerft in 1843 zo’n 1325 hectare domeingronden om die weer door te verkopen of in erfpacht uit te geven aan particuliere ontginners.

Een van die ontginners is Mr. J.H. Schober (ontginning Schovenhorst). Deze zetten de meeste  grond om in productiebos en proberen diverse boscultures uit om tot zo gunstig mogelijke resultaten te komen. Is het in de 19e eeuw nog vooral eiken hakhout t.b.v. de eekproductie, in de 20e eeuw ligt de nadruk op dennenhout t.b.v. de mijnbouw.

Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/putten/bosbouw