Over ons

Schijnwerpers op de Noord-Veluwe is een samenwerkingsverband tussen negen gemeenten. In volgorde zoals zij naast elkaar liggen: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe. Het project wordt gerealiseerd in het kader van het Cultuur en Erfgoedpact van de provincie Gelderland. Het pact bestaat uit Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuur Makelaar Elburg en Cultuurkust.

Over ons

Het project ‘Schijnwerpers op de Veluwe’ wordt gecoördineerd en mede uitgevoerd door het Cultuur- en Erfgoedpact 2018-2020 van de provincie Gelderland. Het pact-team bestaat uit Cultuurplein Noord Veluwe, Cultuur Makelaar Elburg en Cultuurkust. Dit project is een samenwerkingsverband tussen negen gemeenten. In volgorde zoals zij naast elkaar liggen: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem, Heerde en Epe.

Cultuureducatie en -participatie

Wij maken ons er sterk voor dat iedereen participeert in het culturele leven op de Veluwe, dat begint al bij de leerlingen van de basisscholen. Uitgangspunt voor cultuureducatie en
-participatie is het innoveren en aanjagen van projecten en het benutten van kansen in de regio. Het doel van de georganiseerde projecten is de versterking van de huidige structuur en borging voor in de toekomst.

Erfgoed en toerisme

Cultuurtoerisme speelt een belangrijke rol in de economie van het gebied. Door in te zetten op de aantrekkelijkheid van de Veluwe als bestemming en op het versterken en verbreden van het culturele aanbod voor bezoekers ontstaat een win-winsituatie waarbij gestreefd wordt naar meer publiek/bezoekers aan de Veluwe en het bedienen van de eigen inwoners.

Regionale samenwerking

Het regionale cultuurbeleid is een versterking van en aanvulling op het lokale cultuurbeleid van de deelnemende gemeenten. Door bovenlokale samenwerking en afstemming ontstaan verrassende nieuwe activiteiten voor inwoners en toeristen.

Cultuurtoerisme

Behalve de geografische ligging en de natuur kenmerkt en onderscheidt de regio Noord-Veluwe zich met zijn cultuurtoerisme en cultuurparticipatie. Cultuurtoerisme speelt een belangrijke rol in de economie van het gebied. Door in te zetten op de aantrekkelijkheid van de Veluwe als bestemming en op het versterken en verbreden van het culturele aanbod voor bezoekers ontstaat een win-winsituatie waarbij gestreefd wordt naar meer publiek/bezoekers aan de Veluwe en het bedienen van de eigen inwoners. Hierbij is innovatie een kernwoord en staat samenwerking met Recreatie & Toerisme voorop.

Neem contact op met het pactteam:

  • Cultuurplein Noord Veluwe: e.dejong@cultuurpleinnoordveluwe.nl
  • Cultuur Makelaar Elburg: Ruud.van.Henten@elburg.nl
  • Cultuurkust: roelinka.schouwstra@cultuurkust.nl

Deelnemende gemeenten

Klik op de gemeenten hieronder om meer te lezen.