Onze gebieden

De Zuiderzeestraatweg is een belangrijke verbindingsschakel tussen zes van de negen gemeenten in deze regio. Deze weg werd in 1830 opengesteld en is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van dorpen en steden langs de voormalige Zuiderzeekust. Veel historische bebouwing is gericht op deze weg, zoals landgoederen, villa’s, kazernes, woonhuizen en fabrieken.