Onderwijs

Jong geleerd is oud gedaan. Leerlingen die kennis maken met de mogelijkheden van de eigen culturele omgeving zullen hier hun hele leven plezier aan beleven.

Onderwijs

Onderdak in Nunspeet bij het Streekarchivaat

Onderdak in Nunspeet bij het Streekarchivaat

‘Onderdak in Nunspeet’ is één van de vele initiatieven die zijn genomen om het bijna vergeten verhaal van een miljoen Belgen, die in de Eerste Wereldoorlog als vluchtelingen in Nederland onderdak vonden, alsnog een plek te geven in de collectieve herinnering. Het project bestaat uit een tentoonstelling en een lespakket die zijn ontwikkeld door het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en Wereldhuis Projecten.

Belangstellenden en leerlingen van groep 7 en 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs maken in deze tentoonstelling, bestaande uit banieren met foto’s, teksten en verschillende voorwerpen, kennis met het ‘Vluchtoord Nunspeet’. Door middel van activerende opdrachten leren de leerlingen de geschiedenis van hun eigen woonplaats kennen en deze te verbinden met de wereldgeschiedenis van WOI. Daarbij onderzoeken zij de overeenkomsten en verschillen tussen de opvang en het leven van vluchtelingen nu en 100 jaar geleden. Het lespakket bestaat uit een set van 3 dvd’s maar is ook online beschikbaar: http://www.streekarchivariaat.nl/nl/vluchtoorden/vluchtoord-nunspeet/educatie

Tel. 0341-259258 e-mail els.van.nieuwenhuijzen@streekarchivariaat.nl
Tel. 0644010510 e-mail wereldhuis.projectbureau@gmail.com

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 16 februari 2016

Bezoeklessen Epe, Heerde en Oldebroek

Bezoeklessen Epe, Heerde en Oldebroek

Elsebeth Hoeven ontwikkelt de digitale doorlopende leerlijn Reizen in de Tijd (RidT). RidT is een leerlijn cultuuronderwijs voor basisschoolleerlingen. Al reizend in de tijd ontdekken leerlingen hun plek in de samenleving en wat cultureel erfgoed daarin betekent. RidT is tot stand gekomen dankzij subsidie van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Cultuurplein Noord-Veluwe heeft Elsebeth gevraagd om voor scholen in de gemeente Epe, Oldebroek en Heerde samen met de erfgoedinstellingen bezoeklessen te ontwikkelen of aan te passen. De erfgoedinstellingen zijn enthousiast over het project en samen zijn we druk bezig de lessen te ontwikkelen. Deze lessen zullen het volgende schooljaar beschikbaar zijn voor de deelnemende scholen.

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 5 januari 2016

Erfgoed leerlijn Hattem

Erfgoed leerlijn Hattem

Na een wat langere aanloop periode is de erfgoed leerlijn in Hattem nu ook in ontwikkeling. Er zijn gesprekken gevoerd en gaande met de erfgoed aanbieders die Hattem telt: Het Voerman museum Hattem, het Anton Pieck museum, Molen De Fortuin, het Bakkerij museum, Heemkunde Hattem en de Dijkpoort Hattem. Het uiteindelijke doel is dat leerlingen betekenisvolle lessen krijgen die hen leert over het cultureel erfgoed uit hun omgeving. De website Reizen in de Tijd biedt het kader voor de erfgoed leerlijn. Zo sluit de bezoekles aan bij de eerste les in de klas, en de reflecterende les erna. De eerste twee jaar wordt deelname aan de erfgoed leerlijn gefinancierd door de gemeente Hattem en kunnen alle scholen dus kosteloos deelnemen aan de leerlijn.

De ontwikkeling van de Erfgoed leerlijn in gemeente Hattem wordt gedaan door Edith Koridon – de Jong.

Door: Erfgoed Gelderland

Datum: 5 januari 2016

Netwerk filosoferen

Netwerk filosoferen

In het najaar van 2015 is een start gemaakt met het expertisenetwerk Filosoferen met kinderen.

De behoefte aan dit netwerk is ontstaan vanuit een groep deelnemers aan beginnerscursussen Filosoferen met kinderen. Middels ´De Noord Veluwe in de schijnwerpers´ is een concreet vervolg mogelijk geworden. Een groep van 8 deelnemers heeft zich aangemeld voor dit expertisenetwerk. Deelnemers zijn werkzaam in het onderwijs, als educatieve medewerker bij een museum of als beeldend kunstenaar.

In het najaar hebben 2 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. Beide bijeenkomsten vonden plaats in ´t Klooster te Harderwijk. In 2016 vervolgt het netwerk de bijeenkomsten.

Er wordt gewerkt aan 2 onderwerpen:

  1. deskundigheidbevordering

Onder leiding van Liesbeth Vroemen (Oblimon) wordt elke bijeenkomst geoefend met de filosofische gesprekstechniek. Voorwerpen op locatie zijn daarbij het uitgangspunt.

Het verder kennismaken met elkaars activiteiten en feedback daarop door het netwerk is een onderdeel voor 2016.

In de 2e bijeenkomst heeft gastspreker Nanda van Bodegraven het netwerk een uur meegenomen in de creatieve werkvormen die het filosofisch denken stimuleren.

 1. kansrijke, duurzame initiatieven.

   Door de deelnemers zijn inmiddels ongeveer vijf initiatieven bedacht, die in de bijeenkomsten in 2016 verder uitgewerkt gaan worden. Deze initiatieven gaan leiden tot concrete resultaten.

   Enkele initiatieven zijn gekoppeld aan een locatie (bv museum Voerman in Hattem, museum Elburg). Andere initiatieven zijn in meerdere gemeenten inzetbaar . De bijeenkomsten in 2016 zullen daarom zoveel mogelijk op locatie gaan plaatsvinden.

Kortom: het netwerk is op stoom!

Wordt vervolgd in 2016.

 

Door: admin

Datum: 29 oktober 2015