Schijnwerpers!

Cultuur en erfgoed op de Noord-Veluwe verdient het om in de schijnwerpers te staan. Het Cultuur- en Erfgoedpact maakt zich hier sterk voor!

Bekijk meer

Pop-up koor Doenja

Enige tijd geleden zijn er een aantal pilots geweest waaruit bleek dat Nederlands (een taal) leren middels zingen een heel goede ondersteuning is. Niet alleen het Nederlands maar ook integratie en de onderlinge verbondenheid wordt hierdoor versterkt.

Daartoe heeft de Stichting Present contact opgenomen met Koren in Epe (KiE) en samen hebben we het plan opgevat een pop-upkoor te starten van nieuwe Nederlanders, statushouders (eigenlijk zijn alle migranten welkom) en Epenaren. Niet alleen vluchtelingenwerk maar ook de Inburgeringsschool en diverse andere organisaties reageerden positief op ons initiatief. Ook de leden van KiE reageerden enthousiast en zegden hun medewerking toe.

Daartoe is het bestuur aan de slag gegaan en met de voorbereidingen en inmiddels zijn de eerste repetitieavonden een feit. Er was een overweldigend hoge opkomst. Het Cultuur- en Erfgoedpact en de gemeente Epe hebben bijgedragen om het koor mogelijk te maken.

Een deelnemer vertelt enthousiast over de eerste bijeenkomst: “We hebben kennis met elkaar gemaakt door om elkaar heenlopend onze namen te zingen. Heel ontspannen en vrolijk. De dirigente Inger Stienstra had zich goed voorbereid en begon daarna met langzaam uitsprekende zinnen waarbij je in de handen klapt of met vingers knipt, ieder woord heeft een eigen gebaar, iedere zin een eigen ritme. Heel verwarrend en daardoor werd er veel gelachen! We hebben wat canons gezongen en de tijd genomen kennis te maken.”